Uluslararası Vakıf Fonları kişisel malvarlıklarınızın önemli ölçüde gizlilik sağladığı doğru olsa da asla vergiden kaçınmanın bir yolu olarak düşünülmemelidir. Aynı zamanda dolandırıcılık amacı taşıyan bir araç olarak kullanılmamalıdır.

Önemle belirtmek gerekir ki, malvarlığı koruma planlaması farklı planlama araçlarının bir plan bünyesinde birleştirilerek, ancak bağımsız planlama teknikleriyle ulaşabileceğiniz bir sinerji yaratır. Bu yüzden, Uluslararası Vakıf Fonları bunlardan birinin malvarlığı koruması olduğu birçok farklı amacı bulunmaktadır.

Aile fonu nedir?

Fon, fon sahibinin başkasına fayda sağlaması amacıyla malını elinde tutması ile oluşur. Aile fonu, kişinin aile bireylerine faydalı olması için oluşturulan bir fondur.

Aile fonunun amacı, malvarlığını arttırarak fayda sağlamak için bireyin bir fona devamlı olarak malvarlığı transfer etmesi ve bu sayede kişinin birey olarak herhangi bir malvarlığına sahip olmadan fon yoluyla belirlenen ölçüde üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlamak ve bahsedilen malvarlığından kazanç sağlamaktır.

Aşağıda aile fonu oluşturmanın avantajları belirtilmiştir:

Alacaklılara Karşı Koruma- Fonda tutulan malvarlığı faydalanan aile bireyleri veya fon sahibinin alacaklılarına karşı korunur. Aile fonları ebeveynlerin genellikle işle alakalı durumlardan dolayı sahip oldukları kişisel borçlarını ödeyemedikleri durumlarda aileleri için yaptıkları birikimleri korumak için seçtikleri bir yöntemdir. Bu, Yeni Zelanda’da sık rastlanan bir durumdur. Çoğu durumda, bahsedilen fon malvarlığını kişisel borçlardan korur.

Partnerler Arası Malvarlığı İddiasına Karşı Güvence- Malvarlığı Kanunu’na (1976) göre eğer kişi çocuklarına yaşarken veya vasiyetinde bir malvarlığı bırakırsa, bahsedilen mallar bazı durumlarda çocukların eşlerinin kullanımına da sunulabilir. Ancak eğer malvarlığı bir fonda tutuluyorsa veya miras yoluyla bu fona aktarılmışsa, kişinin çocukları belirtilen mala kişisel olarak sahip olmadan yararlanmaya devam edeceklerdir ve çocukların eşleri bu malvarlığı üstünde hak iddia edemeyecektir.

Ek olarak, malvarlığı fona bir ilişkiden önce yatırılmışsa belirtilen ilişki sonlandığında karşı tarafın bu mal üstünde hak iddia etme şansı azalmaktadır.

Malvarlığının Yararlanıcılar için Korunması/ Yararlanıcılardan Korunması- Kişiler çocuklarının gelecekte malvarlığı yönetimi konusunda başarılı olup olmayacağı konusunda endişe duydukları için malvarlıklarını yaşamları süresince veya öldükten sonra onlara bırakma konusunda çekincelere sahip olabilirler. Eğer kişi malvarlığını bir aile fonuna yatırırsa, fon yardıma muhtaç çocuğun geliri için veya nakit gereksinimleri için maddi kaynak sağlayabilir. Bu sayede ailelerin malvarlıkları uzun vadeli bir süreç boyunca korunabilir.

Malvarlığının Gelecek Nesiller için Potansiyel Vergi Kanunu Değişikliklerinden Korunması-  Aile fonu, miras vergisi veya veraset vergisi gibi gelecekte uygulanabilecek çeşitli vergilere karşı koruma sağlar

Mülkünüz için Hak İddia Edilmesini Önlemek veya Azaltmak- Mahkemeler, Aile Koruma Yasası (1955) kapsamında aile bireylerinin vasiyetnameden olumsuz etkilenmesi durumunda kişilerin vasiyetlerini yeniden düzenleyebilirler. Ancak mahkemeler, fonlarda bu kanun kapsamında herhangi bir değişiklik yapamaz.

Kanun Değişiklikleri ile Uğraşırken Esneklik Payı- Günümüz vekâletnameleri normal şartlarda kanun değişiklikleriyle ilgili çalışmalar yürütürken kısıtlı haklara sahiptirler.

Gizlilik- Aile fonları resmi olarak kayıt edilmezler bu yüzden gizli tutulabilirler.