Her danışanın kariyerleri sona erdikten sonra farklı hedefleri olduğu için emekliliklerini planlarken onlar için kişiselleştirilmiş bir tutuma sahibiz. Danışanlarımızın önceliklerini belirleyebilmek için emeklilik planlamasına bütüncül bir yaklaşım sunuyoruz. Bütüncül bir yaklaşım; sadece finansal açılardan değil, hayat tarzı, nerede yaşanacağı, emekliyken zamanı geçirmenin en iyi yolları, aile hayatı ve çalışma hayatına ne zaman son verileceği gibi finansal olmayan konuların da göz önüne alınmasıdır. Danışanlarımıza emeklilikleri süresince de yardım etmeye devam ediyoruz.