Eğer İtalya’da çalışmadan hayatınızı idame ettirebilecekseniz İtalya’da oturum vizesine başvurmak sizin için doğru seçenek olabilir. Oturum vizesi sadece İtalya’ya taşınmak için düzenlenmektedir, çalışma izni sağlamamaktadır.

AB vatandaşı olmayan yeterli düzeyde maddi kaynaklara sahip kişiler (emekliler, özel bir gelirle geçinen kişiler vb.) İtalya’da oturum iznine sahip olabilmektedirler. Yüksek miktarda gelir sağlayan malvarlığına sahip olmak (düzenli kira geliri garantileyen gayrimenkuller gibi) veya yüksek bir emekli maaşı almak, başvuru sahibinin İtalya’da yüksek standartta bir yaşam sürdürebileceğine dair sunulabilecek en somut kanıtlar olarak kabul edilmektedir.

Oturum vizesine sahip olmak isteyenler

  • İtalya’da yaşayabilecekleri bir mülkün varlığına dair (bir gayrimenkul sahibi olmak veya kiralamak) ve
  • Yeterli düzeyde bir maddi gelire (Başvuru sahibinin İtalya’da bir mülke sahip olması durumunda yıllık en az 31.000 € değerinde gelire sahip olması gerekmektedir ancak değerlendirmeler her başvuru için farklılık gösterebilir.) dair kanıt sunmak durumundadırlar.

Eğer başvuru sahibinin maddi kaynakları bütün aile bireylerini geçindirmeye yetecek düzeydeyse, bu vize başvuru sahibinin eşi, çocukları ve ebeveynlerini de kapsayacak şekilde genişletilebilmektedir.

Ancak başvuru sahibi ve aile bireyleri İtalya’da çalışabilme hakkına sahip olmayacaklardır.

Yetkili konsolosluk ya da elçilik başvuru tarihinden itibaren 90 gün içinde vize başvurusunu kabul edebilmekte ya da reddedebilmektedir. Söz konusu vize 1 yıl için geçerlidir ve istenilen şartların yerine getirildiğine dair kanıt sunularak yenilenebilmektedir.

İtalya’da 5 yıllık aralıksız bir oturumdan sonra başvuru sahibi kalıcı oturum izni için başvurma hakkına sahip olacaktır.