Ankara Antlaşması Vizesi ve Oturum Programı

 Ankara Antlaşması Vizesi; Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere’de iş kurma izni vizesidir.

Bu vize, başvuru yapan kişiye; İngiltere’de yaşama, orada iş kurma ve kendi işinde çalışma olanağı vermektedir. Bu bağlamda önem taşıyan husus, başvuru sahibinin kendi işini yapıyor ve kendine yetecek kadar para kazanıyor olmasıdır.

Başta 1 yıl geçerli olarak verilen Ankara Antlaşması Vizesi 1. yılın sonunda 3 yıllık bir uzatma vizesine olanak tanımaktadır. Bunun sonucunda toplam 4 yılın sonunda kişi, Sürekli Oturum İzni alabilir ve 5 yılı doldurunca da İngiliz vatandaşlığına geçiş için başvuru yapabilir.

Özetlersek Ankara Antlaşması İngiltere vizesi, Türk Vatandaşlarına İngiltere’de serbest meslek sahibi olarak ve herhangi bir genel asgari şart (sermaye, dil, eğitim vb.) olmaksızın iş kurma ve daha sonrasında vatandaşlık alma imkanı sunmaktadır. Bunun için başvuru sahibinin o iş alanı ile ilgili yeterli bilgi, tecrübe, sermaye ve gerçekçi bir iş planının varlığının olması ve bunu belgelerle ispat etmesi yeterlidir.

Ankara Antlaşması Vizesi’nin Avantajları Nelerdir?

 • Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye giriş yapan kişiler burada yerleşik bir hayat hakkına sahip olur.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’de kendi işini kurabilir ya da bir şirkete ortak olabilir.
 • Bu vize ile İngiltere’ye yerleşen kişiler İngiltere vatandaşlarına sunulan tüm eğitim ve sağlık haklarından ücretsiz olarak faydalanabilir.
 • Bu vize ile İngiltere’ye yerleşen kişiler, askerlik hizmetlerini 37 yaşına kadar erteleyebilir ve bedelli askerlik hakkından yararlanabilirler.
 • Bu vize ile İngiltere’ye yerleşen kişiler, eş ve çocuk gibi bakmakla yükümlü olduğu kişileri yanlarında götürebilirler.
 • Türkiye ve İngiltere arasında yaşanan siyasi, ekonomik ya da başka kaynaklı bir sorun bu vize ile İngiltere’ye yerleşen kişileri ilgilendirmez ve o kişilerde hak kaybına yol açmaz. Çünkü Ankara Antlaşması vizesinde stand- stil (değiştirilemez) kuralı, ibaresi bulunmaktadır.
 • Ankara Antlaşması vizesi ile İngiltere’ye yerleşen kişiler öncelikle 1 yıllık, bir yılın sonunda 3 yıllık, toplamda 4 yılı bitirdikten sonra süresiz oturum izni alırlar. Bu kişiler İngiltere’ye yerleştikten 5 yıl sonra ise “İngiltere Vatandaşlığı” için başvuruda bulunup İngiliz pasaportu alma hakkı kazanılır. Bu bakımdan Ankara Antlaşması Vizesi aslında uzun vadede İngiliz vatandaşlığı da getirmektedir.

Ankara Antlaşması vizesi başvuru için aranan koşullar

 • C. Vatandaşı olmak
 • 18 yaşından büyük olmak
 • İngiltere’de iş kurma konusunda ciddi olduğunu belgelerle gösterebilmek
 • Kurulması planlanan işe yetecek sermayeye sahip olmak şeklinde sıralanabilir.

Yukarıda belirtilen “kurulacak işe yetecek kadar sermayeye sahip olmak” ibaresi İngiltere’ye belirli miktarda sermaye transfer etme şartı değildir. Fakat kurulacak işi karşılayacak ölçüde maddi birikim olduğunun gösterilebilmesi, belgelenebilmesi önemlidir.

Burada “yetecek kadar” ibaresinde ise basit anlamda, kabaca düşünmek ve hesap yapmak gerekiyor. Yani aynı iş Türkiye’de kurulsa gerecek para miktarının bir miktar daha üstü şeklinde hesaplamak akılcı olacaktır.

Yeterli sermayenin yanında bir de işi kuruncaya kadar, yani 1 -2 aylık bir süre için de geçinecek kadar para ihtiyacı olacaktır. İngiltere’ye yeni gitmiş ve orada bir işi olmayan, iş kurmaya çalışan bir kişi için zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmek adına ortalama 2000 sterlin civarında para gerektiğinin de altını çizmekte fayda vardır.

 

Ankara Antlaşması dışındaki İngiltere göçmenlik programları asağıda sıralanmıştır;

Göçmen Programı (Tier 1)

Bu kategorideki göçmenlik programı 2014 yılında Göçmenlik Danışmanlığı Komitesi tarafından aşağıdaki şekilde yenilendi:

Yatırım sınırı 1 milyon pound’dan 2 milyon pound’a çıkarıldı.

Yatırımcılar artık mülklerinden bir kısmını sattıktan sonra yatırım sınırına ulaşabilmek ve bunu koruyabilmek için elden çıkarttıkları mülkün yerini alacak yeni yatırımlar gerçekleştirmelidirler.

İstenen yatırım ücreti borç olarak alınabilir hükmü kaldırıldı.

İngiltere vize ve göçmenlik yetkilileri bu başvuru türüne yapılan bir başvuruyu aşağıdakiler gibi gerekli ve mantıklı nedenleri varsa reddetme yetkisine sahiptirler:

 • Başvuru sahibi yatırım fonlarının kontrolünü elinde tutamıyorsa
 • Yatırım kaynağı yasadışı yollarla elde edildiyse
 • Başvuruyu onaylamak kamuya fayda sağlamayacaksa

 Neden İngiltere’yi Seçmelisiniz?

İngiltere’de ikamet veya vatandaşlık statüsü yatırımcılara özel avantajlardan oluşan bir dünyaya erişim imkânı sunar:

Büyük kültürel ve etnik topluluklar tarafından temsil edilen çeşitli ve çok kültürlü bir topluma sahiptir.

Üstün eğitim standardı, geniş devlet ve özel okul ağı ve 150’den fazla üniversite ve yüksek öğretim kurumuna sahiptir.

Dünyadaki en iyi ücretsiz sağlık hizmetleri arasında yer almaktadır.

G8 üyelerinden biridir.

Rakipsiz finansal iş merkezini (Londra) barındırmaktadır.

İngiltere’de oturan, ikamet etmeyen olarak sınıflandırılan yüksek net yatırımcı için cazip vergi rejimi.

İngiltere pasaportunun seyahat avantajları ve güvenliği.

Nitelikler

İngiltere’nin  gönüllü finansal kuruluşuyla ortak girişimle sunulan Göçmen Yatırımcı Programı, daha yüksek bir seviyede yatırım yapanlara daha erken ikamet izni verecek şekilde üç aşamalı bir sistem olarak hazırlanmıştır. Programa hak kazanmak için, başvuranlar aşağıdaki ölçütleri karşılamanın yanı sıra aşağıdaki yatırım seçeneklerinden birini yerine getirmelidirler:

İstihdam hali mevcut olmadan (serbest meslek veya iş dışında) kendinizin ve bakmakla yükümlü olduklarınızın kalacak yer ve geçim masraflarını karşılayabilmek,

Yatırımcının, İngiltere’yi ana ikamet yeri yaparak, kalış süresi olarak en az% 50’sini İngiltere’de (12 aydan altı ay) geçirmesi.

Yatırım Seçenekleri

Başvuru sahipleri, İngiltere’de, aktif ve ticarete elverişli İngiltere’de kayıtlı şirketlerde, belirlenen yatırım tutarının yüzde 75’inden az olmamak kaydıyla, hükümet tahvilleri, hisse veya kredi sermayesi aracılığı ile yatırım yapmalıdır. Geri kalan yüzde 25’lik kısım ile, ya malvarlığı satın alarak ya da devletin finansal kuruluşlarına para yatırarak, ülkede yatırım yapılmalıdır.

Yatırım Yoluyla Oturma İzni ve Vatandaşlık

İngiltere göçmenlik yasası tarafından yönetilen göçmenlik yatırım kategorisi (Tier 1) varlıklı bireylerin İngiltere’de finansal yatırım yapmasını ve ailesiyle beraber ülkeye yerleşmesini sağlıyor.

Diğer ülkelerdeki Göçmen Yatırımcı programlarına kıyasla, Birleşik Krallık başvuru sahiplerine aşağıda listelenen avantajları ve kolaylıkları sağlıyor:

 • İş tecrübesi gerekliliği yok
 • İngilizce seviyesi değerlendirilmiyor
 • Mülakat süreci yok
 • Tıbbi yeterlilik tespiti yok
 • Son derece düşük oranda ikamet etme gerekliliği (başvuru sahibi kişinin gerekli sürenin %50’sini karşılaması gerekiyor)

Göçmen Yatırımcı Olmak İçin Gerekli Şartlar

Göçmen Yatırımcı olarak kabul edilebilmek için müşteri aşağıdaki kriterlerden birini karşılamalıdır:

 • İngitere tarafından yönetilen bir bankada kendi kontrollerinde en az 1 milyon pound değerinde paraları olması
 • 2 milyon pound ve daha fazla kişisel mal varlığına sahip olması

Yatırım Türü ve Müşterinin Bağlılığı

Müşteri 5 yıllık süre zarfı içinde İngiltere toprakları içinde 750.000 pound değerinde sermaye yatırmalıdır, aktif ticaret şirketlerine sermaye veya borç vermelidir.

Kalan 250.000 poundluk miktar İngiltere bir bankada nakit olarak durabilir, aynı değerde bir mülke harcanabilir veya özel bir İngiltere şirketine yatırılabilir.

 Sınırsız İzin’den Kalıcı Oturma İzni’ne

Gereken koşulları yerine getiren başvuru sahibi ve ailesi 40 aylık Göçmen Yatırımcı Vizesi almaya hak kazanır (tier1)

Müşteri gerekli 1 milyon pound’luk yatırımı ülkeye girişinden 3 ay sonra gerçekleştirir.

Müşteri ilk 40 ayını doldurduktan sonra 2 yıllık uzatma için başvurabilir.

Müşteri 5 yıllık süre zarfı boyunca gerekli yatırımları ve şartları yerine getirir.

Müşteri İngiltere’de Yaşam testine girer ve kalıcı oturma izni için başvurur.

Kolaylaştırılmış Yol

Kalıcı oturma iznine giden yolu kolaylaştıran bu seçenekte 5 yıllık bir süreç yerine, 10 milyon pound ödeyerek iki yıl içinde, 5 milyon pound ödeyerek de 3 yıl içinde yerleşme imkanına sahip oluyorsunuz.

İngiliz Vatandaşlığı Elde Etmek

Vatandaşlık almadan önce müşterilerin kalıcı oturma izni alması gerekmektedir ve sonrasında 1 yıl boyunca başvuru sahibi ve ailesinin istenen şartlara uygun hareket etmesi lazımdır:

 • 5 yıl boyunca İngiltere dışında 450 günden fazla geçirmemek
 • Başvurunun yapıldığı ilk yılda İngiltere dışında 90 günden fazla geçirmemek

Vatandaşlıkla birlikte İngiltere pasaportu verildikten sonra ülkede geçirilecek gün sayısı için bir kısıtlama olmayacaktır.