Bulgaristan’daki en uygun seçenek 1 yıllık uzun dönem oturma izni alıp, bu süreyi 5 yıla kadar her yıl 1’er yıllığına yenilemektir. 5 yıllık bu süreçten sonra daimi oturma iznine dönüştürülebilir.  1 yıllık uzun dönem oturma izni aşağıda sıralanan yöntemlerle elde edilebilir:

  • Gerçek kişi tarafından bir gayrimenkule yatırım yapmak: Bu yatırım türünde istenilen minimum miktar 600.000 BGN’dir (yaklaşık 300.000 Euro) ve ödeme Bulgar bir banka kurumuna yapılmalıdır. Eğer yabancı bireyler ülkelerinde emekli olmuşsa belirlenmiş bir minimum yatırım oranı yoktur; herhangi bir ücret değerinde gayrimenkul satın alabilirler.
  • Kuruluş sermayesi 600.000 BGN olan ve yabancı bireyin şirket hisselerinin %50’den fazlasını elinde tuttuğu bir Bulgaristan şirketi kurmak: Şirket sermayesini Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarındaki gayrimenkullere yatırmalıdır.
  • Belirlenen 250.000 BGN değerindeki minimum sermayenin uzun vadeli maddi ve gayri maddi olan bir mülke yatırılması ve en az 5 Bulgar’a iş imkânı sunulması (bu kişiler yatırımcının oturma izni süresince çalışmaya devam etmeli) şartıyla az gelişmiş bölgelere yatırım yapılmalıdır.
  • Ayrıca eğer bir yabancı yatırımcı oturma izni süresince 10 Bulgar’a istihdam yaratırsa iş kuruluşunda minimum kuruluş sermayesi dikkate alınmayacaktır.