Yatırım Yolu ile Vatandaşlık

Vize başvuru sahipleri,  vize alt sınıflarına göre belirlenen belirli ölçütleri karşılamalıdır. Vize başvurusunda öngörülen ölçütler, başvuru ve teslim anında bulunması gereken standartlar veya ikisinin bir kombinasyonunu içerecektir. Başvurucular, bu kriterleri karşıladıklarını gösteremezse, vize başvuruları reddedilebilir. Tüm vize alt sınıfları, belirli sağlık, karakter özellikleri başta olmak üzere kamu yararına yönelik kriterler vb. de karşılama gereksinimini içerir.

Daimi ikamet hakkına sahip olanların, ikametlerini sürdürmek için Avustralya’da beş yıl içinde en az iki yıl geçirmesi veya Avustralya ile önemli bağları olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Avustralya vize başvuru süreci detaylı yapılandırılmış kanun, yönetmelik, politika ve yasama araçlarına dayanmaktadır. Başvuru süreçleri, vize türüne göre önemli ölçüde farklılık göstermekle beraber, ülkeye ekonomik alanda fayda sağlayan vasıflı vizeler kategorisi vize uygulamalarının, aile vizeleri vb.’ne  kıyasla daha hızlı ve öncelikli değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir.

Geçici ve daimi ikamet programlarında ‘alt sınıflar’ olarak nitelendirilen yaklaşık olarak 188 farklı vize türü bulunmaktadır:

İş Yeniliği ve Yatırım Programı aşağıdaki dört farklı vize programı içerir:

  • Avustralya’da yeni veya varolan bir iş kurmak, geliştirmek ve yönetmek isteyen yatırımcılar için;

-Yenilikçi İş Programı: Başvuru sahipleri bir eyalet veya bölge hükümetince aday olarak gösterilmelidir.

  • Bu yatırım Programı, Avustralya Eyaleti’nde veya bölgede en az 1.500.000 Avustralya Doları yatırım yapan ve Avustralya’daki iş ve yatırım faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek yatırımcılar için hazırlanmaktadır. Başvuru sahipleri bir eyalet veya bölge hükümetince aday olarak gösterilmelidir.

– Önemli Yatırımcılar Programı ; Avustralya’da önemli yatırımları gerçekleştirmek için en az  5.000.000 Avustralya Doları yatırım yapan ve ülkedeki iş ve yatırım faaliyetlerini sürdürmek isteyen yatırımcıları kapsamaktadır. Başvuru sahipleri, bir eyalet veya bölge hükümeti veya Austrade tarafından Avustralya hükümeti adına aday gösterilmelidir.

– Premium Yatırımcı Programı ; Avustralya’daki prim yatırımlarına en az 15.000.000 Avustralya Doları yatırım yapmak ve Avustralya’daki iş ve yatırım faaliyetlerini sürdürmek isteyen yatırımcıları kapsamaktadır. Başvuru sahipleri Austrade tarafından Avustralya hükümeti adına aday gösterilmelidir.

Başvurucular,  vize başvuru daveti öncesi Avustralya Hükümeti’ne hitaben bir ‘’Niyet Mektubu ‘’  ve bir eyalet,  bölge hükümeti veya Austrade tarafından aday olarak gösterildiğini ilgili makama sunmalıdır.